Menu ☰ Home Waterpolo Nieuws Lid Worden Contact

Lid Worden.

Na een proefperiode van een maand word je lid van Z.V. Hoorn. Je vult bij je trainer het inschrijfformulier in of je downloadt het vanaf de website. Lever het formulier in bij een van onze trainers en je bent lid! Het lidmaatschap ga je aan voor een jaar; het wordt automatisch verlengd als je het niet tijdig opzegt.

Je kunt het lidmaatschap beëindigen door dit schriftelijk door te geven via penningmeester@zvhoorn.nl voor 30 juni of 31 december. De penningmeester stuurt je elk kwartaal een rekening voor je contributie.

Contributie.

Ieder lid van Z.V. Hoorn betaalt contributie, afhankelijk van het soort lidmaatschap. Onze penningmeester stuurt je daarvoor elk kwartaal een rekening. De contributieplicht vervalt bij tijdig opzeggen van het lidmaatschap vanaf het eerstvolgende kwartaal.

De jaarlijkse contributie bestaat uit een aantal onderdelen, dat per lid verschilt.

* De verenigingscontributie is afhankelijk van wat je doet of waarbij je bent ingedeeld. Ieder lid betaalt een basisbedrag van € 26,00 (tot twaalf jaar) of € 42,00 (twaalf jaar en ouder); daarnaast wordt voor trainen in rekening gebracht, bij:
1x trainen € 145,00;
2x trainen € 254,50;
3x trainen € 381,50;
4x trainen € 406,00;
5x trainen of meer € 435,00.

* Ieder lid van Z.V. Hoorn is ook lid van (en daardoor verzekerd bij) de KNZB. Alle leden tot twaalf jaar en alle leden die niet aan wedstrijden deelnemen, betalen daarvoor € 27,50; leden van twaalf jaar en ouder die aan wedstrijden deelnemen, betalen daarvoor € 52,50.

Deze bondscontributie van € 27,50 of € 52,50 is altijd verschuldigd voor een heel kalenderjaar. Als een lid tijdens een kalenderjaar overgaat naar een andere KNZB-vereniging, is de bondscontributie voor dat jaar dus al betaald via Z.V. Hoorn.

Leden die aan zwem- of waterpolowedstrijden van de KNZB deelnemen, hebben daarvoor een startlicentie. De kosten voor een startlicentie (startnummer) zijn opgenomen in de bondscontributie.

* Voor leden die aan wedstrijden deelnemen, worden de wedstrijdkosten apart door onze penningmeester in rekening gebracht. Voor waterpoloërs is dat een vast bedrag van € 85,00: het aantal waterpolowedstrijden is namelijk voor iedereen hetzelfde.

Voor zwemmers is dat geen vast bedrag: iedereen kan zo veel wedstrijden zwemmen als lid en trainer samen hebben afgesproken. De kleine bedragen die per wedstrijd moeten worden betaald, worden door de penningmeester via een persoonlijk depot verrekend.